machinery

 

Het internet is het afgelopen jaar overspoeld met rapporten waarin een beeld wordt geschetst van een denkbeeld verschuiving in de constructie en machine industrie na het corona-tijdperk. Onze samenvatting over dit onderwerp is te lezen op “Paradigmaverschuiving in de constructie en machine industrie”.

In dit artikel gaan we verder in op wat er op korte en lange termijn gedaan kan worden om de opkomende uitdagingen aan te gaan om relevant te blijven. We wijden uit over de voor- en nadelen van:

 • Meer mensen aannemen
 • Het reorganiseren en verbeteren van bedrijfsprocessen
 • In nieuwe technologie investeren

Het doel is om te helpen een overzicht te krijgen van een markt die wemelt van nieuwe oplossingen en diensten, voordat je organisatie een bepaalde richting in wordt gestuurd.

Verstoring dwingt machinerie en constructie een nieuw pad in te slaan

Massale verstoring in de context van machinerie en constructie accepteren, betekent vervolgens ook het accepteren dat de status quo een doodlopend spoor is. Invloedrijke posities in die industrieën zullen worden gewonnen door spelers die erin slagen de gang van zaken te herzien, en hun manier van werken aan te passen.

Niets nieuws onder de zon? Het feit blijft dat veel constructeurs en machine-ondernemers al zijn begonnen aan een veelbelovende route, het voortouw nemend als toekomstige hoofdpersonen en beïnvloeders binnen de industrie. Desalniettemin verschilt de tactiek voor het aanpakken van de opkomende uitdagingen. Waar velen het erover eens zijn dat niks doen zeker geen geschikte keuze is, zijn er minder ondernemers verzekerd van welk “iets” nou precies de juiste actie is. Uiteraard zijn bepaalde overwegingen op hun plek alvorens over te stappen naar nieuwe software of je personeel door een zware reorganisatie te slepen. Toch zal te veel aarzeling je doen belanden in de status quo-hoek; een hoek waar niemand in wil belanden.

Echter is het essentieel de tijd te nemen voor onderzoek en het uitstippelen van beschikbare routes voordat je je organisatie een bepaalde kant op stuurt. Er is geen gebrek aan meningen over wat er moet veranderen; de laatste jaren is er een uitbarsting van nieuwe technologieën en diensten geweest, gericht op het faciliteren van de machine- en constructiebedrijven. Wees echter gewaarschuwd; het nieuwste, glimmende dingetje kopen lijkt aanlokkelijk, maar als het niet van de juiste kant wordt aangepakt, is de investering gedoemd te mislukken.

De beschikbare routes voor toekomstig voortbestaan uitzetten

Succesvolle verandering begint met een dieper begrip krijgen voor wat de oorzaak is van de pijnpunten binnen je organisatie op een algemeen, systematisch niveau. Gebaseerd op de ervaringen van interacties met klanten en inzichten uit de industrie, zijn dit de drie voornaamste routes die leiders vaak tegenkomen als alternatieven voor innovatie of het groeien van hun business. Uiteraard zijn er geen voordelen zonder nadelen en er zijn zelden eenvoudige oplossingen; kies dus verstandig!

1. Aannemen van meer personeel en/of investeren in competentieontwikkeling

Een bewezen strategie om op te schalen is het vergroten en ontwikkelen van je arbeidskrachten. Wat is een organisatie tenslotte zonder haar werknemers? Binnen het segment van machines, bijvoorbeeld, wenden inmiddels meerdere partijen zich richting een servicegericht model. Hierbij vergroten ze de complexiteit door een extra verantwoordelijkheid te nemen binnen de waardeketen.

Als reactie hierop heb je meer personeel en personeelsvaardigheden nodig binnen de organisatie voor het verzorgen van onderhoud, klantenservice en de administratie die hierop volgen. Voor constructeurs zijn meer mensen nodig om de capaciteit te vergroten om het aantal projecten te kunnen laten groeien of om tijd te kunnen besteden aan het berekenen van welke projecten moeten worden uitgekozen.

 

Risico’s

 • Werving van de juiste competenties is nooit eenvoudig. Als je nog nooit moeite hebt gehad met het aantrekken van nieuwe werknemers, gefeliciteerd! Voorspellingen noemen talentacquisitie als een van de dominerende uitdagingen voor industrieën als de machinerie en constructie in de komende jaren.
 • Als het wel lukt voldoende mensen aan te nemen, is puur op mankracht schalen waarschijnlijk niet het voordeligste alternatief. Je kan omzet laten groeien, maar de winstmarge zal waarschijnlijk niet volgen. Dat is, tenzij je deze tactiek combineert met een vorm van structurele veranderingen en technische ondersteuning die er voor zorgen dat je werktalenten hun vaardigheden aan waarde toevoegende activiteiten besteden.

Voordelen

 • Er is altijd een correlatie geweest tussen het aantal mensen en de capaciteit binnen een organisatie. Bovendien zal het werven van 10 projectmanagers of vertegenwoordigers waarschijnlijk sneller leiden tot zichtbare resultaten dan andere opties, waardoor het vaak de go-to korte termijnoplossing is. Op de lange termijn kan het implementeren van een systeem voor training en kennisdeling een manier zijn om kennis binnen je organisatie te waarborgen ondanks bewegingen op de arbeidsmarkt.
 • Als aan de juiste omstandigheden wordt voldaan, leidt diversificatie van je arbeidskrachten door extra werving tot een innovatievere cultuur. Enorme voordelen kunnen behaald worden door het inspelen op invloeden van personeel met nieuwe perspectieven en visies.

 

2. Reorganiseren en verbeteren van processen

Efficiënte processen zijn essentieel om competitief te blijven. Aangezien machinerie en constructie traditionele industrieën zijn met georganiseerde structuren die weinig tot geen verandering hebben gekend gedurende de afgelopen 50 jaar, is het herzien van processen en afdelingen niet in één nacht geklaard.

 

Risico’s

 • Organisatorische veranderingen zijn ontzettend lastig en niet iedereen staat open om iets nieuws te leren. Laten we daar beginnen. Een veel voorkomende fout is het niet voor elkaar krijgen om voldoende energie, focus en middelen in te zetten om het pad van verandering volledig te bewandelen waarbij het personeel dit bovenop hun dagelijkse taken op moet pakken.
 • Management moet altijd een plan klaar hebben voor hoe de nieuwe processen moeten worden onderhouden en behouden na de implementatie. Een doordachte, gestroomlijnde manier van werken op papier kan in de praktijk niets meer blijken dan een verstorend element in de dagelijkse taken van je veldwerkers, tenzij ze voldoende de kans hebben gehad om het goed aan te leren. Het is namelijk verrassend makkelijk om terug te vallen in oude gewoontes. Complexe processen zijn lastig te vertalen naar de realiteit omdat ze gewoonweg moeilijk te onthouden zijn. Overweeg het gebruik van ondersteuningssystemen om iedere hertrainde werknemer te helpen om zichzelf te coachen om de nieuwe routines te volgen en persoonlijke acties bij te houden.

Voordelen

 • Door organisatorische verandering door te voeren, kan je een lange termijnvisie vertalen naar een aanpak om de bron van het afnemend concurrentievermogen aan te pakken. Bedrijven kunnen profiteren van hun volle vermogen om winstgevend te blijven in een markt met alarmerend krappe marges. Een structuur die toewijzing van middelen vereenvoudigt over het volledige portfolio, zal een essentieel voordeel worden voor hen die hierin slagen.
 • Verschillen tussen afdelingen overbruggen en het verminderen van silo-structuren staat daarom bovenaan de agenda voor de meeste spelers op de machinerie en constructie markt in de komende jaren. Als hierin wordt geslaagd, maakt dit niet alleen snelle toewijzing van middelen tussen projecten mogelijk, maar faciliteert het ook een transformatie naar hybride bedrijfsvoering.
 • Bovendien zullen nieuwe technologieën zoals AI, robotica, connectiviteit en automatisering zeker essentiële elementen blijken om de komende 20 jaar competitief te blijven. Leiders zouden daarom nu al moeten overwegen welk type organisatie en bedrijfsprocessen nodig zijn om in de toekomst aan te kunnen passen aan de komende technische revolutie.

3. Investeren in nieuwe technologieën

Dit zal niet als een verrassing komen; veel experts zijn het erover eens dat het software is waar de machine en constructie industrie het meest zijn meegegroeid. Toch is er bij sommige bedrijven binnen de industrie een grote technologische schuld en wordt er beweerd dat ze tot de traagste industrieën behoren wat betreft digitale aanpassing. Er valt dus nog veel te winnen door deze route te nemen.

 

Risico’s

 • Technische hardware en moderne software beloven innovatie in processen en functies die alle soorten wrijving weg zullen nemen. Hoewel digitale aanpassing een doen of sterven situatie zal zijn voor veel bedrijven de komende jaren, is het belangrijk om te beseffen dat niemand zal profiteren van software die verkeerd wordt gebruikt.
 • Een mogelijke hindernis om te overwinnen voor machine- en constructiebedrijven bij het implementeren van nieuwe technologie is de gemiddeld ouder wordende werkkrachten en de traditionele processen. Hoe zorg je ervoor dat jouw personeel het juiste gereedschap heeft om zich aan te passen aan een nieuw systeem? Is het systeem gebruiksvriendelijk? Een slecht geïmplementeerde, misplaatste IT-oplossing of technologie wordt een duur verhaal, zonder je ook maar één stap dichter bij je doel te brengen.

Voordelen

 • De kansen die komen met moderne technologie zijn zo goed als eindeloos. Er zijn applicaties die helpen met het stroomlijnen van projectmanagement, afvalvermindering, middelentoewijzing en het automatiseren van repetitieve taken.
 • Bovenal zijn digitale tools noodzakelijk om je data en werk systematisch te organiseren en om efficiënt analyses, voorspellingen en inzichten te produceren. Het is immers al mogelijk om met een paar muisklikken projecten te identificeren die een te hoog risico hebben op een late oplevering of om buiten het budget te treden. Data moet dus worden beschouwd en behandeld als een van de meest waardevolle bezittingen.
 • Als je niet wordt ondersteund door een systeem, ben je volledig afhankelijk van de kennis en ervaring van de mensen binnen je bedrijf. Dat is een kwetsbare strategie voor zowel de machinerie als constructie, aangezien er een enorme beweging in werkkrachten aan staat te komen. Een technisch systeem kan dus de structuur en processen vormgeven en bijhouden waar andere traditionele alternatieven falen.

 

Take-aways

Samenvattend is te zeggen dat zowel niet veranderen als een verkeerde soort verandering vaak leidt tot schade. Dit is simpelweg een ontzettend complexe situatie voor managers die moeten balanceren tussen urgente korte termijnproblemen én bedreigende lange termijn scenario’s. Helaas is er ook geen standaardoplossing die bij iedereen past om hun business ‘future-proof’ te maken. Echter, zijn er genoeg opties wanneer je ervoor kiest iets te doen aan de status quo; investeren in iets wat de juiste aansluiting biedt voor je bedrijf en cultuur vereist een grondig proces. Onze ervaring is dat velen kiezen voor een mix van initiatieven wanneer ze erachter komen dat ze complexe eisen hebben die veel lagen en afdelingen binnen de organisatie bestrijken. Welke route ook de juiste is voor jou – zorg ervoor dat je actie onderneemt en dit soort vraagstukken niet naar de toekomst schuift – je concurrenten doen dat namelijk ook niet.