De constructie industrie en machinery zijn industrieën met een lange en trotse geschiedenis. Ver voordat digitalisatie haar intrede maakte in de zakenwereld waren het constructie- en machine-aannemers die het mogelijk maakten om infrastructuur, landbouw en productie de moderne tijd in te brengen. Met hun rol in de maatschappij zijn deze industrieën enigszins uniek in hun soort. Ze vormen een significant deel van een uitgebreid ecosysteem dat alles bevat, van de ruwe materialenmarkt aan de ene kant, tot stedelijk ontwikkelingsbeleid aan de andere.

Oude gewoontes doorzetten leidt tot een neerwaartse spiraal

Een van de prangende vragen voor leiders binnen machinery en constructie industrie, is hoe ze de onderlinge afhankelijkheid tussen industrie, economie en maatschappij kunnen managen. Vooral sinds de digitalisering is versneld, is het tempo bij sommigen gestegen, daar waar het bij anderen juist achter blijft lopen. De relatie tussen leveranciers, producenten en klanten loopt daarin minder en minder synchroon; in de gaten die hierdoor ontstaan, grijpen nieuwe partijen hun kans.

Tel daarbovenop ook nog eens de impact van COVID-19, en je ziet dat dit een terugloop in investeringen in grote constructieprojecten teweeg heeft gebracht. De economische neergang die is hierdoor enigszins is ontstaan, mag dan overschaduwd worden door nieuwe recordvoorspellingen, maar het feit blijft dat de overdruksituatie grote veranderingen in de markt teweeg hebben gebracht. Reorganisaties, overnames en nieuwe services gaan we waarschijnlijk nog vaker terugzien tussen de golven van de pandemie.

Samengevat, zij die vast blijven houden aan oude gewoontes zullen binnenkort met lege handen komen te staan. We hebben geluisterd naar wat ondernemers binnen de machinery en constructie-industrie als cruciale uitdagingen in toekomstige ontwikkelingen hebben aangewezen, en deze in 4 kernpunten samengevat. Velen zijn het ermee eens dat het succesvol aanpakken van globale thema’s waarschijnlijk cruciaal gaat zijn voor wie bij de winnaars zal horen over 5, 10 en 20 jaar.

De 4 uitdagingen waarvan wordt voorspeld dat ze de toekomst vormen van Constructie industire en de machinery

 1. Duurzaamheid en verhoogde productiekosten

  • De overgang naar duurzame materialen, productiemethodes en transport draagt bij, in ieder geval op korte termijn, aan verhoogde kosten. Tegelijkertijd is er een steeds grotere vraag naar duurzame constructie vanuit klanten en afnemers. Het zal lastig worden om competitief te blijven voor hen die verzuimen milieuoverwegingen te integreren in hun activiteiten.
  • De stijgende vraag naar ruwe materialen, zoals metaal, beton en hout, vormt problemen bij het aanhouden van tijdschema’s en winstmarges.
  • Correcte analyses, accurate berekeningen en de juiste conclusies trekken uit je bedrijfsdata wordt cruciaal om vast te stellen welke projecten winstgevend kunnen worden voltooid en welke een groot risico vormen.
 2. Uitgebreide waardeketens creëren extra complexiteit

  • Het is een duidelijke trend dat veel bedrijven in de constructie en machinery bewegen naar het vasthouden van een groter aandeel van de waardeketen. Deels om in staat te zijn te voldoen aan de eisen van moderne klanten, deels om de kwetsbaarheid die volgt uit de afhankelijkheid van meerdere onderaannemers te reduceren.
  • Mede daardoor wordt het mogelijk het aanbod te verbeteren met 24 uursservice, op maat gemaakte producten en niche projecten.
  • Wat volgt zijn telkens complexere business processen wanneer bijvoorbeeld productie, sales, bezorging en onderhoud in-house moeten worden aangepakt. Vaak wordt dit gemanaged met een lapwerk van gebrekkige, gedateerde IT-systemen. Velen missen de nodige tools om een helikopteroverzicht te houden op klanten en projecten – of bijvoorbeeld een 360-view indien gewenst.
 3. Veranderd landschap vraagt om een nieuwe kijk op branding

  • De dagen waarop industrieleiders achterover konden leunen om te vertrouwen op hun oude referenties zijn over. Zoals reeds is aangestipt, broeit de markt van de nieuwe, innovatieve services en ondernemers die hun kans schoon zien om een moderne positie in te nemen waar traditionele aanbieders binnen hun comfort zone zijn gebleven.
  • De B2B-klant groeit wat betreft gedrag steeds meer naar de B2C-klant toe. Niet alleen de services, maar ook de communicatie en marketing vanuit een bedrijf moeten daarop worden aangepast.
  • Goede aanwezigheid, partnerschap en vertrouwen zijn de enige zaken die ervoor zorgen dat je partners de volgende keer dat ze een opdracht hebben niet naar je concurrenten stappen. Verwacht niet dat zij jou te allen tijde zullen herinneren en top-of-mind zullen hebben – als je niet proactief handelt, vult een ander die leegte namelijk maar al te graag op.
 4. Nieuwe generatie en verlies van competenties

  • Het zijn niet alleen klanten en concurrenten die veranderingen in de industrie veroorzaken; werknemers doen dit net zoveel. In het algemeen valt het te verwachten dat grote veranderingen in het werk optreden wanneer oudere groepen met pensioen gaan en kennis verloren gaat.
  • Bedrijven moeten een plan hebben om hun kennis binnen de organisatie te behouden wanneer individuen komen en gaan. Deels om decennia aan ervaring niet verloren te laten gaan met het veranderen van generaties, deels omdat jongere werknemers een patroon volgen waarbij ze regelmatig wisselen van werkgever. Voornamelijk blijven vertrouwen op sleutelpersonen om kritieke informatie te behouden is een kwetsbare strategie. Wat gebeurt er als zij vertrekken?
  • Millenials en gen-Z zullen niet warmlopen voor herhalende en inefficiënte taken. Zij zijn op zoek naar werk waar ze bij kunnen dragen door hun inzicht en innovatie. De populaire werknemers in de toekomst zitten dan ook waarschijnlijk voornamelijk in de branches Data, Artificial Intelligence en Programmeren. Dit veroorzaakt nieuwe eisen voor gebruikersvriendelijke IT-systemen en structuur in data-management. De technische lappendeken in de machinery en constructie die hierdoor zal ontstaan, zal pijnlijk duidelijk worden in het komende decennium.

Conclusie

 • Constructie en machines zijn industrieën met een traditioneel erfgoed en een complexe positie in een ecosysteem van marktbehoeften en maatschappelijke factoren.
 • Digitale tools en data-gedreven denken zullen een belangrijke rol spelen in het aanpakken van een aantal van de grootste uitdagingen binnen de industrie.
 • Het enige wat constant blijft, zoals bekend, is verandering. Val niet voor de verleiding om bij het gebruikelijke en bekende te blijven – je klanten en concurrenten doen dat namelijk ook niet!

Ga met ons in gesprek op MATEXPO 8-12 September

Ben jij het eens met de bovenstaande uitdagingen? Wat zie jij als onzekerheden, of kansen, voor de nabije toekomst? Bij Lime Technologies hebben we uitgebreide ervaring met het faciliteren van het alledaagse leven en het verminderen van complexiteit met industrie-gespecialiseerde IT-systemen. Wij helpen jouw bedrijf moderniseren met toekomstbestendige processen en data-management gebaseerd op praktijkervaring en lessen van honderden bedrijven binnen de machinery en constructie. Ontmoet onze experts tijdens MATEXPO op 8-12 september en bespreek digitalisatie met ons!

 

Neem contact op